Skip to main content
“De enthousiaste begroeting van jongeren als ik mijn werkdag start.”
Mara, begeleider jeugdhulp, haalt kracht uit:

“De enthousiaste begroeting van jongeren als ik mijn werkdag start.”

Lees het verhaal van Mara

Goede redenen om met jongeren te werken, zijn er als je het mij vraagt, eindeloos. Ik zie vaak dat jongeren met een licht verstandelijke beperking veel onbegrip in onze maatschappij ervaren, veelal gebaseerd op vooroordelen en onwetendheid. Zij vallen vaak tussen wal en schip, waardoor ze niet de juiste ondersteuning ontvangen en daardoor niet het juiste toekomstperspectief krijgen. Als mens en professional wil ik een bijdrage leveren aan de toekomst van deze jongeren.

Onze jongeren hebben mij een belangrijke les bijgebracht: zij dragen een uniek verhaal met zich mee. Ga en blijf hierover in gesprek. Deze verantwoordelijkheid neem ik graag op mij. Door het gesprek aan te gaan, creëer je wederzijds begrip en kun je van grote betekenis zijn voor onze jongeren. Wat mij betreft iets om na te streven in ons dagelijks leven.  

Een warm thuis
Koraal is voor mij de eerste organisatie waar ik kennis heb gemaakt met werken binnen een woonsetting. In eerste instantie was het werken binnen een residentiële instelling voor mij een confrontatie met de realiteit. Voor mij is het een vanzelfsprekendheid om in een liefdevolle en veilige omgeving op te groeien. Achteraf gezien een naïeve gedachte. Een warm thuis is niet voor alle jongeren een vanzelfsprekendheid. Mijn grootste drijfveer tijdens mijn werk is dan ook jongeren een stabiel en warm thuis te bieden. Het werken, specifiek binnen een woonsetting, levert een intensieve behandelrelatie op. Het is de plek waar jongeren zich, buiten hun vertrouwde thuis, op hun gemak mogen voelen. Als professional mag je aanwezig zijn bij hun hoogtepunten en dieptepunten.

"Samen met ouders/verzorgers en jongeren bouwen wij als één team aan een kansrijke toekomst." Lees meer

Het hart op de juiste plek
Deze hoogte- en dieptepunten maken dat ons werk een rollercoaster aan emoties kan zijn. Dit raakt je als mens én professional. Soms komen jongeren naar ons toe, slaan een arm om ons heen en vragen hoe het met ons gaat. Doorgaans zijn wij de stabiele factor voor de jongeren, maar dit weergeeft de onderlinge betrokkenheid. Zij hebben het hart op de juiste plek.

Krachten bundelen
Koraal wil jongeren te allen tijde een warm thuis kunnen bieden. Dit gaat verder dan het bieden van uitsluitend goede zorg. Daarom wordt er voortdurend kritisch gekeken naar de huidige aanpak en waar veranderingen dienen plaats te vinden. Koraal vindt dat de toekomst ligt bij ambulante hulpverlening waar ouders en kinderen in hun vertrouwde omgeving hulp geboden krijgen. Met als insteek dat ouders en hulpverleners elkaar nodig hebben en krachten bundelen. Daar sta ik volledig achter. Dat we samen met ouders/verzorgers en jongeren als één team bouwen aan een kansrijke toekomst. Dit creëert stabiliteit en het vertrouwen dat zij nodig hebben.

Werken in een wereld vol mogelijkheden? Bekijk dan onze vacatures en solliciteer direct! Bekijk onze vacatures