Skip to main content
Terug naar overzicht

Schoolleider - Dieze College

 • Saltho Onderwijs
 • HBO
 • Tijdelijk met zicht op Vast Dienstverband
Beleid & management

“Iedere dag een nieuwe kans” 
Lef, leiderschap, verbinder, visie, coach, inspirator. 

Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin aandacht voor een perspectiefrijke leeromgeving voor onze leerlingen en het team voorop staat. Je krijgt de kans om direct bij te dragen aan de veilige omgeving en betrokkenheid. Wij geloven in het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het creëren van een omgeving die leerlingen aanmoedigt om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Wil jij bijdragen aan deze ontwikkelingen van zowel leerlingen als teamleden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 


Over
Dieze College
 

Dieze College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar in ’s-Hertogenbosch. De school is gericht op leerlingen met vmbo-niveau met gedrags- en psychiatrische problemen. De school heeft een uitstroomprofiel vervolgonderwijs. 

Dieze College is een moderne vso-school voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. We bieden onze leerlingen gerichte ondersteuning om zoveel als mogelijk te kunnen uitstromen van vmbo naar regulier vervolgonderwijs. Het mooie aan het werken op Dieze College is de symbiose die wij hebben met het reguliere onderwijs, voor aansluiting en het vergroten van de kansengelijkheid voor onze leerlingen. Dit zie je terug in ons school-in-school concept per schooljaar 2024-2025. Dieze College gaat inhuizen in de Bossche Vakschool. Wil je meer lezen over Het Dieze College, kijk dan op onze website: https://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/dieze-college. 


Over
Saltho Onderwijs

De scholen van Saltho Onderwijs verzorgen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. In de regio Noordoost-Brabant wordt er speciaal onderwijs aan ruim 500 leerlingen gegeven op de scholen Het Dok, P.I. School Hondsberg, Het Vada, De Rietlanden en het Dieze College. Saltho Onderwijs heeft vestigingen in Eindhoven, Oisterwijk, Boxtel en ’s-Hertogenbosch. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Meer weten? Kijk dan op de website van Saltho Onderwijs(of via www.koraal.nl).  


Over de functie

Als schoolleider geef je leiding aan een onderwijsinstelling met een team van ongeveer 45 personen. Je bent verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit, het leerlingbeleid, de teamontwikkeling, het personeelsbeleid maar ook het financieel beleid van jouw locatie / onderwijsinstelling. Natuurlijk zorg jij vanuit jouw expertise voor beleidsontwikkeling, zowel binnen de locatie als daarbuiten. Je hebt daarom regelmatig overleg met de regiodirecteur en je collega-schoolleiders, maar ook met jouw directe ketenpartners. Vanwege de inhuizing in de Bossche Vakschool is er sprake van een zeer nauwe samenwerking met deze school, wat betekent dat je een heldere kijk hebt op het vormgeven van zo inclusief mogelijk onderwijs in samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs. Je wordt in je functie ondersteund door een leerkracht met coördinerende taken.  


Wat je
gaat doen

 • Visie-gestuurd werken:
  Door een coachende, faciliterende en inspirerende opstelling zorg je ervoor dat de resultaatafspraken uit het jaarplan gerealiseerd worden. Je creëert een klimaat waarin reflectie bijdraagt tot ontwikkelen. Je geeft voldoende nabijheid en tegelijkertijd voldoende regie en regelruimte aan de teams.
  Jij stelt samen met het team de kaders en neemt het team waar nodig aan de hand mee. 
   
 • In relatie staan tot de omgeving:
  Je hebt oog voor vernieuwende onderwijsconcepten
  en geef je uitvoering aan het school-in-school-concept van Dieze College met Bossche Vakschool. Hiernaast draag je zorg voor een doorgaande samenwerking met regulier onderwijs (zowel vo als mbo).
   
 • Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid:
  Je geeft ruimte en vertrouwen aan collega’s, maakt samen met hen resultaatafspraken waardoor er ook ruimte is voor eigen initiatieven. Alles om leerlingen te inspireren, activeren en nieuwe kansen te bieden.
   
 • Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus:
  Je werkt samen met alle scholen binnen de samenwerkingsverbanden en geeft met hen vorm aan zo passend mogelijk onderwijs. Je hebt inzicht in dat wat nodig is voor de leerlingen op jouw school maar ook in wat reguliere scholen van jouw team zouden kunnen leren.
   
 • Hogere-orde-denken:
  Je bent een sterk onderwijskundig leider die het een uitdaging vindt om sturing te geven aan goede kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Je bent in staat om prioriteiten te stellen en verantwoordelijkheden te delen met je team. Je bent daadkrachtig
  en standvastig wanneer nodig.
   
 • Samenwerken met meerdere zorginstellingen en gemeenten:
  Je moet je kunnen verplaatsen in de wet/regelgeving van de zorg, flexibel daarin kunnen zijn, maar zeker ook je eigen visie kunnen en durven uitstralen. Samen met
  ketenpartners zorg je voor een zo goed mogelijke onderwijsomgeving voor de leerlingen.
   
 • Kwaliteitszorg:
  Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het systeem van kwaliteitszorg zodat de kwaliteit in jouw school gewaarborgd is.
   


Wat
we bieden

 • Een reguliere aanstelling binnen een dynamische organisatie waarin geen dag hetzelfde is; 
 • Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid en krijgt ruimte voor het nemen van initiatieven; 
 • Collega’s die werken met passie en toewijding voor hun leerlingen; 
 • Na je start en gedurende je loopbaan bij Saltho Onderwijs wordt er ruimte en intensieve begeleiding geboden voor je persoonlijke ontwikkeling; 
 • De functie van schoolleider is ingeschaald in schaal D13, conform CAO Primair Onderwijs; 
 • Een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, pensioen, een collectieve zorgverzekering en een eindejaarsuitkering. 


Wat
we van jou vragen

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet op natuurlijke wijze om te gaan met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers van verschillende sociale en culturele achtergronden. Je hanteert hierbij ook de principes van Positive Behaviour Support en traumasensitief onderwijs. 
Deze communicatieve vaardigheden zorgen er ook voor dat er oprechte belangstelling is in de medewerkers, ouders en leerlingen van de locatie. Je bent de verbindende factor in het team. Je krijgt energie van het coachen en begeleiden van teams die elke dag zichzelf inzetten in het belang van de leerlingen. Je werkt hierin samen met je team en zet elke medewerker in op de talenten die hij/zij heeft. Je bent toegankelijk en laagdrempelig bereikbaar, neemt tijd om te luisteren naar het team, maar ook naar leerlingen en ouders en zorgt voor een goede teamcultuur. Het team wil het graag samen doen met jou als spin in het web. Het team vindt het belangrijk terecht te kunnen bij hun schoolleider. Je weet daarom een goede balans te vinden in de aanwezigheid en zichtbaarheid op de locatie, maar ook in het netwerk van partners. Je bent open, transparant en betrouwbaar in wat je doet en waarom. Je creëert hiermee een gevoel van wederzijds vertrouwen. 

Verder herken je jezelf in het volgende functie eisen: 

 • Een afgeronde schoolleidersopleiding Vakbekwaam en bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie; 
 • Ervaring in het vso is een pré, ervaring in het vo is zeer gewenst 
 • Een grote passie voor het gespecialiseerd onderwijs en een duidelijke visie op inclusief onderwijs; 
 • Je beschikt over een brede theoretische, vakdidactische en pedagogische kennis  met betrekking tot de (onderwijskundige) processen en ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs; 
 • Je kunt standvastig en duidelijk zijn;  
 • Je laat zien samen te werken met de CvB en de leerkracht met coördinerende taken en bent duidelijk over de rolverdeling 
 • Je stimuleert de ontwikkelkansen van zowel het team als individuele medewerkers;  
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden van zorgstructuur en hulpverleningsinstanties (sociale kaart van de regio);  


Meer informatie
 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Maurits Barendrecht (Regiodirecteur Noordoost-Brabant) op telefoonnummer 0630 91 83 79. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Clarice Belle (Recruiter) op telefoonnummer 0613 71 78 52. *In verband met de zomervakantie tussen 12 juli t/m 28 juli niet bereikbaar*
 

Solliciteren 
Heb je belangstelling voor deze vacature?  Dan ontvangen we graag jouw CV en motivatie uiterlijk vóór31 augustus aanstaande. CV en brief kunnen gestuurd worden via de site www.werkenbijkoraal.nl. Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij een geschikte interne kandidaat voorrang heeft. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Sollicitatieformulier